Grupa Intertoll w Polsce – nasze projekty:

Intertoll Polska

Projekt aktywny - Operator autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń (utrzymanie i eksploatacja drogi oraz pobór opłat) – od 2007 r. do chwili obecnej.

Intertoll Construction

Projekty aktywne - 1. Całoroczne utrzymanie A1 na odcinku Czerniewice - Kutno Północ od 2016 r. do chwili obecnej; 2. Całoroczne utrzymanie drogi S8 od 2012 r. do chwili obecnej; 3. Obsługa Manualnego Systemu Poboru Opłat na autostradzie A2 od 03.11.2018 do chwili obecnej. Projekty zamknięte - utrzymanie łódzkiej części autostrady A2 w okresie zimowym 2014-2015 oraz letnio-zimowym 2015-2016; Obsługa Manualnego Systemu Poboru Opłat na autostradzie A4 03.11.2018 - 07.10.2019.

Intertoll Infrastructure Services Poland

Projekt zamknięty - Pobór opłat na odcinku A2 Stryków-Konin w okresie 2011-2014.

Intertoll realizuje swoje
zadania poprzez:

  • skuteczny rozwój i zarządzanie projektami związanymi z infrastrukturą autostradową,
  • pełnienie roli podmiotu integrującego oraz wyspecjalizowanego operatora przy realizacji zamówień dotyczących poboru opłat,
  • sprawne zarządzanie w zakresie eksploatacji i utrzymania autostrad koncesjonowanych.

Utrzymanie północnego odcinka autostrady A1 (Gdańsk-Toruń Południe)

dowiedz się więcej...

Pobór opłat na północnym odcinku A1

dowiedz się więcej...

Spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzania (ISO) w następujących dziedzinach:

  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001),
  • system zarządzania środowiskowego (ISO 14001),
  • system zarządzania jakością (ISO 9001).

Zapraszamy do kontaktu

Intertoll Polska Sp. z o.o.

Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin

NIP 585-14-16-737|REGON 220051375|KRS 0000233369

Nasze współrzędne

GPS:   53°55'42.9"N 18°38'31.9"E

Google Maps:  53.928572, 18.642206

Sekretariat

Linia przeznaczona dla partnerów handlowych, kontrahentów, instytucji publicznych, urzędów oraz osób i firm zainteresowanych podjęciem współpracy

tel. 58 530 66 99|fax 58 530 66 95|e-mail: sekretariat@intertoll.pl

Biuro Obsługi Klienta

Jednostka organizacyjna obsługująca zapytania, wnioski i skargi Użytkowników Autostrady

tel. 58 530 66 89|e-mail: bok@intertoll.pl

Centrum Alarmowe SOS

Linia telefoniczna przeznaczona dla Użytkowników AmberOne zainteresowanych zgłaszaniem zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) oraz awarii pojazdów, jak również służąca do przekazywania informacji o sytuacjach niestandardowych, mogących mieć bezpośredni wpływ na zagrożenie życia lub zdrowia innych Użytkowników autostrady

tel. 58 530 66 66

Rekrutacja

Telefon dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Intertoll Polska

tel. 58 530 66 99|rekrutacja@intertoll.pl