Grupa Intertoll w Polsce – nasze projekty:

Intertoll Polska

Projekt aktywny - Operator autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń (utrzymanie i eksploatacja drogi oraz pobór opłat) – od 2007 r. do chwili obecnej.

Intertoll Construction

Projekty aktywne: 1. Całoroczne utrzymanie A1 na odcinku Czerniewice - Kutno Północ od 2017 r. do chwili obecnej, 2. Całoroczne utrzymanie drogi S8 od 2012 r. do chwili obecnej 3. Obsługa Manualnego Systemu Poboru Opłat na autostradzie A4 od 03.11.2018. 5. Obsługa Manualnego Systemu Poboru Opłat na autostradzie A2 od 03.11.2018 Projekt zamknięty - utrzymanie łódzkiej części autostrady A2 w okresie zimowym 2014-2015 oraz letnio-zimowym 2015-2016.

Intertoll Infrastructure Services Poland

Projekt zamknięty - Pobór opłat na odcinku A2 Stryków-Konin w okresie 2011-2014.

Intertoll realizuje swoje
zadania poprzez:

  • skuteczny rozwój i zarządzanie projektami związanymi z infrastrukturą autostradową,
  • pełnienie roli podmiotu integrującego oraz wyspecjalizowanego operatora przy realizacji zamówień dotyczących poboru opłat,
  • sprawne zarządzanie w zakresie eksploatacji i utrzymania autostrad koncesjonowanych.

Utrzymanie północnego odcinka autostrady A1 (Gdańsk-Toruń Południe)

dowiedz się więcej...

Pobór opłat na północnym odcinku A1

dowiedz się więcej...

Spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzania (ISO) w następujących dziedzinach:

  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001),
  • system zarządzania środowiskowego (ISO 14001),
  • system zarządzania jakością (ISO 9001).

Obecnie przygotowujemy się do certyfikacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Zapraszamy do kontaktu

Intertoll Polska Sp. z o.o.

Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin

NIP 585-14-16-737|REGON 220051375|KRS 0000233369

Nasze współrzędne

GPS:   53°55'42.9"N 18°38'31.9"E

Google Maps:  53.928572, 18.642206

Sekretariat

Linia przeznaczona dla partnerów handlowych, kontrahentów, instytucji publicznych, urzędów oraz osób i firm zainteresowanych podjęciem współpracy

tel. 58 530 66 99|fax 58 530 66 95|e-mail: sekretariat@intertoll.pl

Biuro Obsługi Klienta

Jednostka organizacyjna obsługująca zapytania, wnioski i skargi Użytkowników Autostrady

tel. 58 530 66 89|e-mail: bok@intertoll.pl

Centrum Alarmowe SOS

Linia telefoniczna przeznaczona dla Użytkowników AmberOne zainteresowanych zgłaszaniem zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) oraz awarii pojazdów, jak również do przekazywania informacji o sytuacjach niestandardowych, mogących mieć bezpośredni wpływ na zagrożenie życia lub zdrowia innych Użytkowników autostrady

tel. 58 530 66 66

Rekrutacja

Telefon dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Intertoll Polska

tel. 58 530 66 97|rekrutacja@intertoll.pl