Całoroczne utrzymanie AmberOne (letnie i zimowe)

Intertoll Polska realizując zadania Operatora północnego odcinka autostrady A1 wykonuje prace związane z bieżącym (rutynowym) oraz doraźnym utrzymaniem drogi, podejmuje działania konserwacyjne, remontowe i porządkowe mające na celu zachowanie bezpieczeństwa i estetyki drogi. Pracownicy realizujący zadania związane z eksploatacją autostrady utrzymują  stan użytkowy AmberOne zgodnie ze standardami sztuki drogowej, ponadto zajmują się pielęgnowaniem i utrzymaniem terenów zielonych, wykonują prace odwodnieniowe oraz zabezpieczają miejsca zdarzeń drogowych, jak również usuwają skutki wypadków i kolizji.

W ramach zimowego utrzymania Operator podejmuje działania zapobiegające śliskości drogowej poprzez posypywanie nawierzchni drogi odpowiednio przygotowanymi solankami, a także działania o charakterze zwalczającym mające na celu usuwanie śniegu i błota pośniegowego.

Na północnym odcinku autostrady A1 znajdują się 3 Obwody Utrzymania Autostrady – w Pelplinie, Nowych Marzach i Grabowcu k. Torunia.

Centrum Kontroli Ruchu

 Centrum Kontroli Ruchu realizuje swoje działania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Do zadań Operatorów CKR należy koordynowanie prac związanych z zarządzaniem ruchem, analizowaniem przepustowości (natężenia ruchu), eksploatacją autostrady oraz podejmowaniem stosownych działań w sytuacjach awaryjnych lub niestandardowych. Operatorzy dyżurni na bieżąco monitorują warunki atmosferyczne oraz dane pochodzące ze stacji meteo rozmieszczonych wzdłuż głównej nitki autostrady, jak również komunikują się z pracownikami działu utrzymania w celu harmonizowania zharmonizowania lub skoordynowania działań służb operacyjnych. Operatorzy Centrum Kontroli Ruchu są pierwszymi osobami, z którymi Użytkownicy autostrady mają kontakt przez linię alarmową, zgłaszając wypadek lub potrzebę udzielenia pomocy.

Patrol drogowy

Podstawowym celem funkcjonowania Patrolu Drogowego jest zwiększanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie autostrady. Pracownicy Patrolu Drogowego służą pomocą Użytkownikom AmberOne w sytuacji zaistnienia awarii pojazdów, zdarzeń losowych oraz innych niecodziennych okoliczności, które mogą wystąpić w czasie podróży. Nasi Patrolowcy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom komfortowy i bezpieczny przejazd AmberOne – w tym celu monitorują stan nawierzchni drogi, sprawdzają kondycję infrastruktury autostradowej oraz urządzeń drogowych, jak również podejmują stosowne działania w zakresie kierowania ruchem oraz wspierają służby ratunkowe w czasie prowadzenia ich działań. Pracownicy Patrolu pozostają w stałej łączności z pozostałymi służbami autostradowymi i na bieżąco przekazują informacje o sytuacji na drodze dyżurującym Operatorom Centrum Kontroli Ruchu.

Zapraszamy do kontaktu

Intertoll Polska Sp. z o.o.

Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin

NIP 585-14-16-737|REGON 220051375|KRS 0000233369

Nasze współrzędne

GPS:   53°55'42.9"N 18°38'31.9"E

Google Maps:  53.928572, 18.642206

Sekretariat

Linia przeznaczona dla partnerów handlowych, kontrahentów, instytucji publicznych, urzędów oraz osób i firm zainteresowanych podjęciem współpracy

tel. 58 530 66 99|fax 58 530 66 95|e-mail: sekretariat@intertoll.pl

Biuro Obsługi Klienta

Jednostka organizacyjna obsługująca zapytania, wnioski i skargi Użytkowników Autostrady

tel. 58 530 66 89|e-mail: bok@intertoll.pl

Centrum Alarmowe SOS

Linia telefoniczna przeznaczona dla Użytkowników AmberOne zainteresowanych zgłaszaniem zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) oraz awarii pojazdów, jak również służąca do przekazywania informacji o sytuacjach niestandardowych, mogących mieć bezpośredni wpływ na zagrożenie życia lub zdrowia innych Użytkowników autostrady

tel. 58 530 66 66

Rekrutacja

Telefon dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Intertoll Polska

tel. 58 530 66 99|rekrutacja@intertoll.pl