Aktualne oferty pracy

Zalety pracy w Intertoll

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • opieka medyczna
  • świadczenia i benefity
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz interesujących projektach
  • poszanowanie obowiązujących zasad prawa pracy i terminowe wypłacanie wynagrodzenia

Sposób składania aplikacji

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Intertoll mogą składać CV (zawierające informacje uwzględniające posiadane kwalifikacje i uprawnienia) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@intertoll.pl.
Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji, prowadzonej przez firmę Intertoll Polska Sp. z o.o. lub Intertoll Construction Sp. z o.o. (*). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Informujemy, że
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertoll Polska Sp. z o.o. lub Intertoll Construction Sp. z o.o. (*),
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z procesem rekrutacji, nie dłużej niż jeden rok,
5. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

(*) – kandydat wpisuje nazwę firmy, do które aplikuje

Zapraszamy do kontaktu

Intertoll Polska Sp. z o.o.

Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin

NIP 585-14-16-737|REGON 220051375|KRS 0000233369

Nasze współrzędne

GPS:   53°55'42.9"N 18°38'31.9"E

Google Maps:  53.928572, 18.642206

Sekretariat

Linia przeznaczona dla partnerów handlowych, kontrahentów, instytucji publicznych, urzędów oraz osób i firm zainteresowanych podjęciem współpracy

tel. 58 530 66 99|fax 58 530 66 95|e-mail: sekretariat@intertoll.pl

Biuro Obsługi Klienta

Jednostka organizacyjna obsługująca zapytania, wnioski i skargi Użytkowników Autostrady

tel. 58 530 66 89|e-mail: bok@intertoll.pl

Centrum Alarmowe SOS

Linia telefoniczna przeznaczona dla Użytkowników AmberOne zainteresowanych zgłaszaniem zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) oraz awarii pojazdów, jak również służąca do przekazywania informacji o sytuacjach niestandardowych, mogących mieć bezpośredni wpływ na zagrożenie życia lub zdrowia innych Użytkowników autostrady

tel. 58 530 66 66

Rekrutacja

Telefon dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Intertoll Polska

tel. 58 530 66 99|rekrutacja@intertoll.pl