Całoroczne utrzymanie AmberOne (letnie i zimowe)

Intertoll Polska, realizując zadania Operatora północnego odcinka autostrady A1, wykonuje prace związane z bieżącym (rutynowym) oraz doraźnym utrzymaniem drogi, a także podejmuje działania konserwacyjne, remontowe i porządkowe, które mają na celu zachowanie bezpieczeństwa i estetyki drogi. Pracownicy, realizujący zadania związane z eksploatacją autostrady, utrzymują stan użytkowy AmberOne zgodnie ze standardami sztuki drogowej, ponadto zajmują się pielęgnowaniem i utrzymaniem terenów zielonych, wykonują prace odwodnieniowe oraz zabezpieczają miejsca zdarzeń drogowych, jak również usuwają skutki wypadków i kolizji.

W ramach zimowego utrzymania Operator podejmuje działania zapobiegające śliskości drogowej poprzez posypywanie nawierzchni drogi odpowiednio przygotowanymi solankami, a także działania o charakterze zwalczającym mające na celu usuwanie śniegu i błota pośniegowego.

Na północnym odcinku autostrady A1 znajdują się 3 Obwody Utrzymania Autostrady – w Pelplinie, Nowych Marzach i Grabowcu k. Torunia.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD):

Intertoll Polska, realizując zadania Operatora północnego odcinka autostrady A1, wykonuje prace związane z utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa ruchu drogowego, mając na celu zapewnienie użytkownikom drogi sprawny oraz bezpieczny przejazd.

W ramach BRD Intertoll Polska podejmuje liczne działania techniczno-organizacyjne, wykorzystując do tego nowoczesny sprzęt do zabezpieczenia prac na drodze. Wśród urządzeń używanych przez Operatora A1 znajdują się m.in.: przyczepy zderzeniowe TTMA oraz mobilne znaki zmiennej treści. Ponadto Intertoll Polska od lat wdraża innowacyjne rozwiązania w celu ochrony użytkowników i pracowników wykonujących swoje zadania na drodze, jak: mobilne progi ostrzegawcze oraz dźwiękowe sygnalizatory wjazdu pojazdu w strefę robót.

Intertoll Polska jest czynnie zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa na drogach w całym kraju, uczestnicząc w grupach roboczych opracowujących zmiany w przepisach, a także bierze udział w konferencjach branżowych jako prelegent. Ponadto prowadzi aktywność, mającą na celu podniesienie świadomości BRD. W tym celu współpracuje z uczelniami technicznymi, uczestniczy w eventach związanych z bezpieczeństwem, a także edukuje lokalną społeczność i dzieci. Jako specjalista od kwestii BRD na autostradzie czynnie wspiera służby ratownicze, dla których prowadzi warsztaty i szkolenia.

Centrum Kontroli Ruchu (CKR)

Centrum Kontroli Ruchu realizuje swoje działania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Do zadań Operatorów CKR należy koordynowanie prac związanych z zarządzaniem ruchem, analizowaniem przepustowości (natężenia ruchu), eksploatacją autostrady oraz podejmowaniem stosownych działań w sytuacjach awaryjnych lub niestandardowych. Operatorzy dyżurni na bieżąco monitorują warunki atmosferyczne oraz dane pochodzące ze stacji meteo rozmieszczonych wzdłuż głównej nitki autostrady, jak również komunikują się z pracownikami działu utrzymania w celu skoordynowania działań służb operacyjnych. Operatorzy Centrum Kontroli Ruchu są pierwszymi osobami, z którymi Użytkownicy autostrady mają kontakt przez linię alarmową zgłaszając wypadek lub potrzebę udzielenia pomocy.

Patrol Drogowy

Podstawowym celem funkcjonowania Patrolu Drogowego jest zwiększanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie autostrady. Pracownicy Patrolu Drogowego służą pomocą Użytkownikom AmberOne w sytuacji awarii pojazdów, zdarzeń losowych oraz innych niecodziennych okoliczności, które mogą wystąpić w czasie podróży. Nasi Patrolowcy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom komfortowy i bezpieczny przejazd AmberOne – w tym celu monitorują stan nawierzchni drogi, sprawdzają kondycję infrastruktury autostradowej oraz urządzeń drogowych, jak również podejmują stosowne działania w zakresie kierowania ruchem oraz wspierają służby ratunkowe w czasie prowadzenia ich działań. Pracownicy Patrolu pozostają w stałej łączności z pozostałymi służbami autostradowymi i na bieżąco przekazują informacje o sytuacji na drodze dyżurującym Operatorom Centrum Kontroli Ruchu.

Zapraszamy do kontaktu:

Intertoll Polska

Pelplin Office
Ropuchy 7a
83-130 Pelplin, Poland

Phone: +48 58 530 66 99
Fax: +48 58 530 66 95
E-mail: sekretariat@intertoll.pl

Intertoll Construction

Gdańsk Office (Intertoll Construction)
BCB Business Park B1
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk, Poland

Phone: +48 58 888 22 17
E-mail: przetargi@intertoll-construction.pl

Intertoll Europe

Head Office:
BudaWest building
Rétköz utca 5
1118 Budapest, Hungary

Phone: +36 1 371 0762
Fax: +36 1 215 6165
E-mail: info@intertoll.eu

Poszczególne działy Intertoll Polska:

Sekretariat

linia przeznaczona dla partnerów handlowych, kontrahentów, instytucji publicznych, urzędów oraz osób i firm zainteresowanych podjęciem współpracy.

tel. 58 530 66 99 | fax 58 530 66 95 | e-mail: sekretariat@intertoll.pl

Biuro Obsługi Klienta

jednostka organizacyjna obsługująca zapytania, wnioski i skargi Użytkowników Autostrady

tel. 58 530 66 89 | e-mail: bok@intertoll.pl

Rekrutacja

dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Intertoll Polska

tel. 58 530 66 94 / 58 530 66 97 | rekrutacja@intertoll.pl

Centrum Alarmowe SOS

linia telefoniczna przeznaczona dla Użytkowników AmberOne zainteresowanych zgłaszaniem zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) oraz awarii pojazdów, jak również informowaniem o sytuacjach niestandardowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia

tel. 58 530 66 66